Afiş
z portre

BAYRAM BOZHÜYÜK

İlköğretim ve Lise eğitimini Gaziantep’te tamamlamıştır. Daha sonra 2001 – 2005 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümünde Lisans Eğitimini tamamlamıştır. Ardından özel sektörde ajans yöneticiliği yapmıştır. 2011 – 2014 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Tasarım bölümünde tezli yüksek lisansını tamamlamıştır. 2015 yılında Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümünde göreve başlamıştır.

Daha sonra 2016 - 2020 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Bölümünde Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamıştır. Gaziantep Üniversitesi’nde grafik bölümünde görevine devam etmektedir. Görev yaptığı fakültede tasarım içerikli birçok uygulamalı ve teorik içerikli ders vermektedir. Değişik teknikler ve malzeme türleriyle illüstrasyon çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca fotoğraf ile ilgilenmektedir. Üç adet kişisel sergisi ve katılmış olduğu yurt içi ve yurt dışındaki değişik karma sergilerde birçok eseri sergilenmiştir.