Ayhan-Özer-Afiş-3
AYHAN ÖZER

AYHAN ÖZER

1977 yılında Gaziantep’te doğdu ve ilk, orta ve lise öğrenimini bu ilde tamamladı. Lisans ve Yüksek lisans öğrenimini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Resim Öğretmenliği Bölümünde tamamladı ve 2001 yılından itibaren aynı kurumda araştırma görevlisi ve Prof. Dr. Olcay Kırışoğlu’nun asistanı olarak çalıştı. 2004 ile 2011 yılları arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve bu sırada asistanlığını da yaptığı Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan ve Prof. Dr. Kubilay Aysevener’in danışmanlıklarında 1980 sonrası Türk Resim Sanatını konu edindiği doktora tez çalışmasını tamamladı. 2011-2013 yılları arasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi Doktor olarak çalıştı.

2013 yılından buyana kurucu bölüm başkanlığı yaptığı Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde çalışmaktadır. 2018 yılında doçentlik unvanını alan Özer’in “Postmodern Portreler” adlı sergisi, yedinci kişisel sergisidir. Ulusal ve uluslararası çok sayıda bienal, çalıştay ve sergiye katılmıştır. Bilimsel makaleleri yanında disiplinler arası çalışmalarını sürdürmektedir. Sanat disiplinlerini, anlatmak istediklerine uygun mecralar olarak görür, bunların adlarından ve sınırlarından çok kendi anlatmak istediklerine odaklanır. Yerelden Evrensele sanatsal yaklaşımların önemi üzerine düşünmeye ve üretmeye devam etmektedir.

Çalışmalar Üzerine

Bir kısmı 2019 yılında Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koridorunda sergilenen Postmodern Portreler serisinin, ilerleyen süreçte eklenen eserler ile birlikte çevrimiçi ortamda daha çok izleyiciyle buluşması hedeflenmiştir. Bu seride, çoğunlukla aralarında Postmodern teorinin ilk adımlarını atan düşünce insanlarının portreleri bulunmaktadır. Ayrıca seride yer alan ve bu düşüncenin gelişimine katkı veren önemli şahsiyetlerin, sanatçıların portreleri tam da Postmodern önermenin kendi yol haritasını oluşturduğu süreci tanımlamaktadır. Ayhan Özer’in eserleri; sonuçlarını hep birlikte yaşadığımız ya da tanıklığımızla anlamlandırdığımız bu dönemin hesaplaşmasını yapmak üzere izleyicilere bir fırsat sunmayı umuyor. Bu bağlamda, özünde “gerçeklik” hedefine odaklanan Postmodern akılın; kendini, eleştirisi üzerine yapılandırdığı modern akılla kurduğu ilişkide ne kadar samimi olduğu ilk akla gelen sorudur. Ayhan Özer’e göre Postmodern akıl -her ne kadar kendini modern sonrası olarak ifade etse de-, modern aklın revize edilmiş üst sürümüdür. Ancak her yeni sürüm bir sonraki, sürümün de habercisidir. Özer’e göre önümüzdeki günler modern aklın, değişik isim ve ifadelerle hayatlarımıza yeniden gireceği günlere gebedir.