Vanitas
WhatsApp Image 2023-11-15 at 13.07.45

AYHAN ÖZER

1977 yılında Gaziantep’te doğdu ve ilk, orta ve lise öğrenimini bu ilde tamamladı. Lisans ve Yüksek lisans öğrenimini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Resim Öğretmenliği Bölümünde tamamladı ve 2001 yılından itibaren aynı kurumda araştırma görevlisi ve Prof. Dr. Olcay Kırışoğlu’nun asistanı olarak çalıştı. 2004 ile 2011 yılları arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve bu sırada asistanlığını da yaptığı Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan ve Prof. Dr. Kubilay Aysevener’in danışmanlıklarında 1980 sonrası Türk Resim Sanatını konu edindiği doktora tez çalışmasını tamamladı. 2011-2013 yılları arasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi Doktor olarak çalıştı.

2013 yılından buyana kurucu bölüm başkanlığı yaptığı Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde çalışmaktadır. 2018 yılında doçentlik unvanını alan Özer’in “VANİTAS Ölüm Üzerine Görsel Notlar” adlı sergisi, on birinci kişisel sergisidir. Ulusal ve uluslararası çok sayıda bienal, çalıştay ve sergiye katılmıştır. Bilimsel makaleleri yanında disiplinler arası çalışmalarını sürdürmektedir. Sanat disiplinlerini, anlatmak istediklerine uygun mecralar olarak görür, bunların adlarından ve sınırlarından çok kendi anlatmak istediklerine odaklanır. Yerelden Evrensele sanatsal yaklaşımların önemi üzerine düşünmeye ve üretmeye devam etmektedir.

VANİTAS: Hayatın Geçiciliği ve Ölüm Üzerine Düşünceler- Ayhan Özer Kişisel Sergisi

Ayhan Özer, resim sanatının zengin dokusuna kendi özgün perspektifiyle katkıda bulunurken, Gaziantep'in kültürel dokusundan beslenen bir sanatçı olarak öne çıkıyor. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanlığı görevini sürdüren Özer, sanatsal yolculuğunda yerelden evrensele uzanan bir misyonu üstleniyor.
"VANİTAS: Hayatın Geçiciliği ve Ölüm Üzerine Düşünceler" adlı kişisel sergisi, sanatçının on birinci kişisel sergisi olarak izleyicisi ile buluşuyor. Özer, Vanitas resim geleneğine çağdaş bir bakış açısı sunuyor. Vanitas, 16. ve 17. yüzyıl Avrupa sanatında öne çıkan bir temadır ve ressamları, dünyanın geçiciliği, zenginliklerin ve güzelliklerin boşluğu, ölümün kaçınılmazlığı gibi konuları işlemeye yönlendiren bir anlam taşır. Ancak bu sergi, sadece sanatın sınırlarını zorlamakla kalmayıp, aynı zamanda izleyiciyi derin düşüncelere sürüklemeyi ve yaşamın değerini ve niteliğini sorgulatmayı yönlendirmeyi amaçlıyor. Ayhan Özer, ölümün derinliklerine inecek bu yolculukta, günümüzde yaşanan acımasız savaşlardan, soykırımlardan ve vahşetin normalleştirilmesinden esinlenerek hazırladığı resimlerinde, şu anda yaşanan trajedilerin kökenlerini ve sebeplerini çarpıcı bir dille anlatmaya odaklanıyor.
Trafik konileri, koltuklar ve kuru iskelet başları; Özer'in resimlerinde hayatın kırılganlığını ve ölümün kaçınılmazlığını sembolize ediyor. Ancak sanatçı, bu semboller aracılığıyla sadece belli bir coğrafyayı değil, tüm insanlığın ortak acılarını ve çatışmalarını ele alıyor. Bir yandan, ölümün varoluşsal bir gerçeklik olduğunu ve insanın bu gerçekle yüzleşmesinin kaçınılmazlığını vurgularken, diğer taraftan özünde hayatlara anlam katacak değerler üzerine düşünmeyi öneriyor.
Ayhan Özer'in resimleri, izleyiciye, sadece görsel imajlar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onları düşünmeye ve hissetmeye davet ediyor. Sanat disiplinlerini, kendi anlatmak istediklerine uygun mecralar olarak gören Özer, "VANİTAS: Hayatın Geçiciliği ve Ölüm Üzerine Düşünceler" sergisiyle, sanatın evrenselliği ve anlamın sınırları üzerine derin bir düşünce provokasyonunu tetikliyor. Bu eser, hayatın geçiciliği üzerinden yaşamın değerini ve anlamını sorgulayan bir çağrı niteliğindedir.