resim yarışma2

YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Bitiş Tarihi: 16 Mayıs 2023 - 23.59 (Başvuru online yapılacaktır)

Ödül ve Sergilemeye İlişkin Seçici Kurul Nihai Toplantı Tarihi: 17 Mayıs 2023

Ödül Alan ve Sergilemeye Giren Çalışmaların İlanı: 19 Mayıs 2023

Sergi Tarihi: 19 Mayıs 2023

Sergi Yeri: www.sanatbilimkultur.com

Bu etkinlik 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anısına gerçekleştirilmektedir.

KATILIM KOŞULLARI

 1. Yarışmaya, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri katılabilir.
 2. Çalışmalarda teknik ve konu serbesttir.
 3. Her öğrenci yarışmaya en fazla 3 çalışmayla katılabilir.
 4. Yarışmaya başvuracak katılımcılar online ortam üzerinden yukarıda belirtilen formu doldurmaları gerekmektedir.
 5. Yarışmaya katılımcılar Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde eğitim aldığı süreler içerisinde ürettiği çalışmalarla katılım sağlamalıdır.
 6. Yarışmaya katılan çalışmalar daha önce yarışmaya katılmamış, ödül almamış veya herhangi bir yerde sergilenmemiş olmalıdır.
 7. Bilgilerin ve belgelerin eksik olması durumunda başvuru, seçici kurul elemesine girmeden değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 8. Ödül alan çalışmalar ve sergilemeye değer bulunan çalışmalar 19 Mayıs 2023 tarihinde www.sanatbilimkultur.com adresinde duyurulacaktır.

 

ÖDÜLLER

 • 3 Adet Başarı Belgesi, Akrilik Boya Seti ve Fırça Seti,
 • En fazla 5 Adet Mansiyon (Belge dışında ödül verilmeyecektir.)
 • Seçici Kurul ödüllerin her bir kategoride tümüne değer çalışma bulunamaması durumunda, ödül miktarında arttırma, azaltma ve ödül vermeme yapma hakkına sahiptir.

 

DEĞERLENDİRME

Seçici Kurul; 17 Mayıs 2023 tarihinde toplanarak çalışmalar arasından ödül almaya hak kazanan çalışmaları belirler.

 

SEÇİCİ KURUL

Dr. Öğr. Üyesi Gülfem Karslıgil Marakoğlu

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yıldız

Dr. Öğr. Üyesi Taylan Güvenilir

 

ÖZEL AÇIKLAMALAR

 • Ödül alan, mansiyon ve sergilemeye değer bulunan çalışmaların tümü, bütün haklarıyla Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Arşiv koleksiyonuna girer. Çalışma üzerindeki tüm fikri ve sınai haklar Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne’ne aittir.
 • Ödül kazanan çalışmaların telif haklarını devralmak kapsamında, ayrıca bir ücret tabi olmaksızın, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan, FSEK’nin 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde yazılı işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim (uyduyla ve kabloyla yayın hakkı da dâhil) ve uluslararası mevzuattaki erişilebilir kılma şeklindeki tüm mali hakları, FSEK’de tanımlanan yasal koruma süreleri boyunca ve Türkiye ile birlikte tüm dünyada geçerli olacak şekilde sanatçıdan devralınır. İşbu devrin gerçekleştirilebilmesi için ilgililer, talep üzerine, tüm mali hakların devrine ilişkin ekli beyannameyi imzalayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Bu çalışmalar, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından, diledikleri zaman, sergileme amaçlı olarak ve/veya ürün ambalajları üzerinde görsel malzeme ve/veya duvar ve masa takvimi, afiş, broşür, kartpostal, ajanda gibi sair iletişim, reklam ve tanıtım malzemesi olarak değerlendirilebilecek ve kullanılabilecektir.
 • Ödül kazanamayan ve sergilenmeye değer görülmeyen çalışmalar katılımcılara teslim alındıkları yerde ya da masraf ve sorumluluk kendilerine ait olmak üzere elden iade edilecektir. Yarışma düzenleme komisyonu, sonuçların açıklamasından sonraki bir ay içinde geri alınmayan çalışmalardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 • Çalışmaların içerisindeki metinler ve imgeler, genel etik kurallarına uygun olmalı, “özel hayat” konuları içermemeli, küfür, aşağılama vb. ifadeler ile belli kişi, kurum ya da doğrudan kamuoyunu rencide edici içerikte olmamalıdır. Bu tür içerik taşıyan çalışmalar elenecektir. Ancak, yine de sergilenen içerik herhangi bir şikâyete konu olursa, eser sahibi doğacak tüm hukuki yaptırımların muhatabı olacağını baştan kabul eder, sergi komitesi bu içerikten sorumlu değildir.
 • İhtilaf halinde Gaziantep mahkemeleri yetkilidir.
 • Katılımcılar, yarışmaya katıldıkları sırada gönderdikleri resimlerin özgün nitelikte ve hukuki açıdan kendileri tarafından yaratıldığını, herhangi bir şekilde 3. kişilere ait fikri mülkiyet, özel ve kamu hukukundan doğacak haklara ya da uygulanacak genel kanun, tüzük veya yönetmelik ile yerel hukuk uygulamalarına aykırılık teşkil etmeyeceğini, daha önce benzer yarışmalara katılmamış, ödül kazanmamış ve sergilenmemiş olduğunu, beyan ve kabul eder. Aksi durumda adli ve idari yaptırımları kabul eder.
 • Katılımcılar, işbu sözleşme kapsamında paylaşacakları her türlü kişisel verinin, yarışma gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili mevzuat kapsamında işlenebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde düzenleme kurulu kararları geçerlidir.
 • Düzenleme kurulu katılım şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.