resim yarışma afiş

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RESİM ANASANAT DALI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ RESİM YARIŞMASI

Katılım: Ulusal katılımlı.
Düzenleyen Kuruluşlar: Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü.
Kategoriler: Resim
Proje Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay (Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı).
Yarışma Düzenleme Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Ayhan Özer (Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanı).
Yarışma Düzenleme Kurulu Üyeleri: Öğr. Gör. Selçuk Oğuz, Öğr. Gör. Tuğrul Alpaslan Damgacı ve Arş. Gör. Bekir Baba. (Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Elemanları)
Ödüller: 3 Adet Tablet PC ve Başarı Belgesi, 10 Adet Mansiyon, 5 Adet Jüri Özel Ödülü. Ayrıca çalışmaları sergilemeye değer görülen öğrencilere sergi katılım belgesi verilecektir. Çalışmalar sergide sergilenip dijital katalog yapılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Bitiş Tarihi: 13 Mayıs 2022 mesai bitimine kadar.

Ödül ve Sergilemeye İlişkin Seçici Kurul Nihai Toplantı Tarihi: 16 Mayıs 2022

Ödül Alan ve Sergilemeye Giren Çalışmaların İlanı: 18 Mayıs 2022

Sergi Tarihi: 18 Mayıs 2022

Sergi Yeri: www.sanatbilimkultur.com ve Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi

KATILIM KOŞULLARI

 1. Yarışmaya, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri ve Sosyal Blimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Lisansüstü Öğrencileri katılabilir.
 2. Çalışmalarda teknik ve konu serbesttir.
 3. Her öğrenci yarışmaya en fazla 2 çalışmayla katılabilir.
 4. Yarışmaya başvurucak katılımcılar mesai saatleri içerisinde Öğr. Gör. Selçuk Oğuz’a başvuru formu ile birlikte çalışmalarını teslim etmelidir.
 5. Yarışmaya katılan çalışmalar daha önce yarışmaya katılmamış, ödül almamış veya herhangi bir yerde sergilenmemiş olmalıdır.
 6. Çalışmaların boyutları: kısa kenarları 50 cm’den küçük, uzun kenarları ise 150 cm’den büyük olmamalıdır.
 7. Yarışmaya gönderilen çalışmaların son teslim tarihi 13 Mayıs 2022 mesai bitimine kadardır.
 8. Başvuru formunun imzalı olarak, çalışmalarla birlikte verilmelidir.
 9. Bilgilerin ve belgelerin eksik olması durumunda başvuru, seçici kurul elemesine girmeden değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 10. Ödül alan çalışmalar ve sergilemeye değer bulunan çalışmalar 18 Mayıs 2022 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi’nde duyurulacaktır.
 11. Çalışmaların arka yüzünde çalışmanın adı, yapım yılı, boyutları, tekniği ve katılımcının adı ve soyadı, adres ve telefon bilgilerini belirten A4 boyutunda çalışmalara zarar vermeyecek biçimde yapıştırılmış bir etiket bulunmalıdır.

 

ÖDÜLLER

 • 3 Adet Tablet PC ve Başarı Belgesi, 10 Adet Mansiyon, 5 Adet Jüri Özel Ödülü. Ayrıca çalışmaları sergilemeye değer görülen öğrencilere sergi katılım belgesi verilecektir.
 • Ödül töreni ve yarışma sergisi 18 Mayıs 2022 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacaktır.
 • Seçici Kurul ödüllerin her bir kategoride tümüne değer çalışma bulunamaması durumunda, ödül miktarında arttırma, azaltma ve ödül vermeme yapma hakkına sahiptir.
 • Sergilenmeye değer bulunan çalışma sahiplerine, sergilemenin tamamlanmasının ardından iade edilecektir. Yarışmada ödül alan ve sergilemeye değer görülen çalışmalar Gaziantep Güzel Sanatlar Fakültesi arşiv koleksiyonuna alınır.

 

DEĞERLENDİRME

Seçici Kurul; 16 Mayıs 2022 tarihinde toplanarak çalışmalar arasından ödül almaya hak kazanan çalışmaları belirler.

 

SEÇİCİ KURUL

Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay

Dr. Öğr. Üyesi Taylan Güvenilir

Öğr. Gör. Dr. Gülfem Karslıgil Marakoğlu

Öğr. Gör. Dr. İbrahim Yıldız

Öğr. Gör. Özlem Çoşkun

Öğr. Gör. Tuğrul Alpaslan Damgacı

Arş. Gör. Bekir Baba

 

ÖZEL AÇIKLAMALAR

 • Ödül alan, mansiyon ve sergilemeye değer bulunan çalışmaların tümü, bütün haklarıyla Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Arşiv koleksiyonuna girer. Çalışma üzerindeki tüm fikri ve sınai haklar Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne’ne aittir.
 • Ödül kazanan çalışmaların telif haklarını devralmak kapsamında, ayrıca bir ücret tabi olmaksızın, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan, FSEK’nin 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde yazılı işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim (uyduyla ve kabloyla yayın hakkı da dâhil) ve uluslararası mevzuattaki erişilebilir kılma şeklindeki tüm mali hakları, FSEK’de tanımlanan yasal koruma süreleri boyunca ve Türkiye ile birlikte tüm dünyada geçerli olacak şekilde sanatçıdan devralınır. İşbu devrin gerçekleştirilebilmesi için ilgililer, talep üzerine, tüm mali hakların devrine ilişkin ekli beyannameyi imzalayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Bu çalışmalar, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından, diledikleri zaman, sergileme amaçlı olarak ve/veya ürün ambalajları üzerinde görsel malzeme ve/veya duvar ve masa takvimi, afiş, broşür, kartpostal, ajanda gibi sair iletişim, reklam ve tanıtım malzemesi olarak değerlendirilebilecek ve kullanılabilecektir.
 • Ödül kazanamayan ve sergilenmeye değer görülmeyen çalışmalar katılımcılara teslim alındıkları yerde ya da masraf ve sorumluluk kendilerine ait olmak üzere elden iade edilecektir. Yarışma düzenleme komisyonu, sonuçların açıklamasından sonraki bir ay içinde geri alınmayan çalışmalardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 • Çalışmaların içerisindeki metinler ve imgeler, genel etik kurallarına uygun olmalı, “özel hayat” konuları içermemeli, küfür, aşağılama vb. ifadeler ile belli kişi, kurum ya da doğrudan kamuoyunu rencide edici içerikte olmamalıdır. Bu tür içerik taşıyan çalışmalar elenecektir. Ancak, yine de sergilenen içerik herhangi bir şikâyete konu olursa, eser sahibi doğacak tüm hukuki yaptırımların muhatabı olacağını baştan kabul eder, sergi komitesi bu içerikten sorumlu değildir.
 • İhtilaf halinde Gaziantep mahkemeleri yetkilidir.
 • Katılımcılar, yarışmaya katıldıkları sırada gönderdikleri resimlerin özgün nitelikte ve hukuki açıdan kendileri tarafından yaratıldığını, herhangi bir şekilde 3. kişilere ait fikri mülkiyet, özel ve kamu hukukundan doğacak haklara ya da uygulanacak genel kanun, tüzük veya yönetmelik ile yerel hukuk uygulamalarına aykırılık teşkil etmeyeceğini, daha önce benzer yarışmalara katılmamış, ödül kazanmamış ve sergilenmemiş olduğunu, beyan ve kabul eder. Aksi durumda adli ve idari yaptırımları kabul eder.
 • Katılımcılar, işbu sözleşme kapsamında paylaşacakları her türlü kişisel verinin, yarışma gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili mevzuat kapsamında işlenebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde düzenleme kurulu kararları geçerlidir.
 • Düzenleme kurulu katılım şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.